KINH DOANH SƠN NƯỚC, SƠN CHỐNG RỈ, SƠN DẦU

THÉP XÂY DỰNG

XI MĂNG CÁC LOẠI

VÁN SÀN GỖ CÔNG NGHIỆP

thông tin liên hệ
Bà Triệu Thị Chuyển

(08) 22 35 25 15 - (08) 22 36 26 16

KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI SƠN

Sơn Alkyd Đại Bàng
Sơn Alkyd Đại Bàng
Sơn silicon và cao su clo hoá Đại Bàng
Sơn silicon và cao su clo hoá Đại Bàng
Sơn đặc biệt Expoxy (EP) Đại Bàng
Sơn đặc biệt Expoxy (EP) Đại Bàng
Sơn đặc biệt Supreme coating Đại Bàng
Sơn đặc biệt Supreme coating Đại Bàng
Sơn Acrylic và sơn nước (AC) Đại Bàng
Sơn Acrylic và sơn nước (AC) Đại Bàng
Sơn OEXPO nội thất
Sơn OEXPO nội thất
Sơn OEXPO ngoại thất
Sơn OEXPO ngoại thất
Sơn dầu EXPO
Sơn dầu EXPO
Sơn EXPO nội thất
Sơn EXPO nội thất
Sơn EXPO ngoại thất
Sơn EXPO ngoại thất
Sơn nội thất Dulux
Sơn nội thất Dulux
Sơn ngoại thất Dulux
Sơn ngoại thất Dulux
Sản phẩm phụ trợ Dulux
Sản phẩm phụ trợ Dulux
Sơn dầu Maxilite
Sơn dầu Maxilite
Sơn trang trí TOA
Sơn trang trí TOA
Sơn gỗ TOA
Sơn gỗ TOA
Sơn hàng hải TOA
Sơn hàng hải TOA
Phụ gia xây dựng TOA
Phụ gia xây dựng TOA
Sơn xe hơi TOA
Sơn xe hơi TOA
Bột trét Mykolor
Bột trét Mykolor
Sơn phủ Mykolor
Sơn phủ Mykolor
Sơn pha màu Mykolor
Sơn pha màu Mykolor
Sơn lót Mykolor
Sơn lót Mykolor

THÉP XÂY DỰNG

Thép hình V VinaOne
Thép hình V VinaOne
Thép hình U VinaOne
Thép hình U VinaOne
Thép thanh tròn VinaOne
Thép thanh tròn VinaOne
Thép thanh vằn VinaOne
Thép thanh vằn VinaOne
Thép hộp chữ nhật VinaOne
Thép hộp chữ nhật VinaOne
Thép Miền Nam cuôn trơn
Thép Miền Nam cuôn trơn
Thép Miền Nam thanh tròn trơn
Thép Miền Nam thanh tròn trơn
Thép Miền Nam thanh vằn
Thép Miền Nam thanh vằn
Thép hình Miền Nam
Thép hình Miền Nam
Thép gân VinaKyoei
Thép gân VinaKyoei
Thép gân ren VinaKyoei
Thép gân ren VinaKyoei
Thép tròn trơn VinaKyoei
Thép tròn trơn VinaKyoei
Thép cuộn Pomina
Thép cuộn Pomina
Thép vằn Pomina
Thép vằn Pomina
Thép cuộn Hoà Phát
Thép cuộn Hoà Phát
Thép ống đen Hoà Phát
Thép ống đen Hoà Phát
Thép Hình
Thép Hình " Loại Vinaone "
Thép U
Thép U
Thép Hình
Thép Hình " Loại Vinaone "
Thép vằn Hòa Phát
Thép vằn Hòa Phát
Thép cây Hòa Phát
Thép cây Hòa Phát
Thép ống Hòa Phát
Thép ống Hòa Phát
Thép ống tròn SPC-002
Thép ống tròn SPC-002
Thép ống tròn VinaOne
Thép ống tròn VinaOne
Thép ống vuông VinaOne
Thép ống vuông VinaOne

XI MĂNG XÂY DỰNG

Xi Măng Hạ Long
Xi Măng Hạ Long
Xi Măng Hà Tiên đa dụng
Xi Măng Hà Tiên đa dụng
Xi Măng Fico
Xi Măng Fico
Xi Măng Thăng Long
Xi Măng Thăng Long
Xi Măng Nghi Sơn
Xi Măng Nghi Sơn
Xi Măng ChinFon đa dụng
Xi Măng ChinFon đa dụng
Xi măng Holcim đa dụng
Xi măng Holcim đa dụng

VÁN GỖ CÔNG NGHIỆP

Sàn gỗ Thaixin 8 ly
Sàn gỗ Thaixin 8 ly
Ván gỗ Kosmos 8 ly
Ván gỗ Kosmos 8 ly
Sàn gỗ Morser 12 ly
Sàn gỗ Morser 12 ly
Sàn gỗ Thaixin 8 ly
Sàn gỗ Thaixin 8 ly
Sàn gỗ Morser 12 ly
Sàn gỗ Morser 12 ly